IBS og mageproblemer

IBS og mageproblemer

Har du tilbakekommende eller daglige mageproblemer? Vis ja, kan dette bety at du har IBS. Som du vil lære i løpet av dette innlegget vil symptomene og ubehaget varier fra person til person. Noen lever godt med det mens andre lever med store smerter og plager (ikke bare er begrenset til det fysiske.) 

IBS står for irritable bowl syndrom eller irritabel tarm syndrom på norsk. Det er en diagnose som blir gitt da det ikke finnes noen god sykdoms forklaring på dine symptomer, typisk da Chrons, Ulcerøs kolitt, kreft eller andre mange/tarm diagnoser er utelukket.

IBS er en veldig vanlig sykdom, i Norge anslås det at mellom 8-25% er rammet. Sannsynligvis ligger det nærmere 25%, en folke plage med andre ord. Sykdommen ses hos begge kjønn, men med større forekomst hos kvinner.

For ikke lenge siden var dette en tilstand som ble mer eller mindre sett på som en psykisk tilstand, der stress var hovedårsaken og førte til symptomene. Stress kan ofte være en trigger, men det er langt fra hele historien. Nyere forskning tyder på at bakteriene vi har i tarmen spiller en stor rolle, og at endring i deres økosystem kan være årsaken bak problemene.

Faktisk er IBS langt mer utbredt i velutviklete land i forhold til utviklingsland. Selv om vi liker å se på oss selv som en sporty nasjon, er sannheten at mange av oss sitter mer og mer innesitende liv, og hvis vi trener er det på et treningssenter. Et liv i mindre grad ute i naturen, kombinert med bekjempelsen av barkterien, kan være årsaken bak problemet i vel utviklede landene. Dette er også hvorfor oppblomstinegen av algeriger.   

IBS diagnose og vanlige symptomer

Det finnes ingen prøver som kan bekrefte om du har IBS eller ikke. IBS diagnotiseres derfor på symtomer og hyppigheten av disse symptomene. vanligvis diagnostiseres du med ibs om plagene har vedvart i 3-6 måneder med jevnlige plager.

I følge International Foundation of functional Gastrointestinal Disorder er magesmerter, ubehag og endring i tarmvanene (hyppighet og konsistensen på avføringen) de vanligste symptomene.

Typiske symptomer er:

1. Endring i avføringsmøsnteret. Dette inkluderer både forstoppelse og diarre. Mane med ibs opplever en av disse, men det er ikke uvanlig at begge fårekommer. Forstoppelse er når du går på do mindre en 3 ganger ukentlig eller føler du ikke klarer å tømme deg etter et do besøk. Diarre er løs avføring eller hyppig tømming av tarmene. Å gå på do 1-2 ganger daglig anses som normalt

2. Forandring i utsende på avføringen. Om avførigen din er løs, har endret farge eller det oppstår slim i avføringen er dette et stekt symtom på ibs. Alle har litt forskjllig avføringsmønster, så det er viktig å se om konsistensen eller fragen endres ofte.

 Andre symptomer:

  • Mye luft
  • Smerter og ubehag i mage/tarmen
  • Kvalme
  • Halsbrann
  • Lettelse på symtomene etter å ha vært på do.

 Symptomer som ikke er fordøyelsesproblemer, men som er linket til IBS

  • Angst og depresjon. Stress kan bidra til å utvikle ibs, men symtomene fra ibs kan også bidra til å øke stress, som skaper en syklus som er vanskelig å komme ut fra.
  • Fatigue – Tretthet
  • Hodepine
  • Muskelsmerter
  • Søvnproblemer

Symtomene kan kommer ofte fort etter mat intak ofte inne den første halve timen. Selv om intensiteten av ibs varierer fra de som lever med det fint til de som lever med store smerter, er det en ting som er sikker. Redusserer livskavliteten er ofte utfallet da både smerten og ubehaget kan være stort. Ikke minst frykten for å gå ut uten å vite når symtomen slår til og behovet for et toalt blir stort. 

Hva skjer etter du er blitt diagnotisert?

Vanligvis etter etter at du er blitt diagotisert med ibs får du råd om å endre på livsstilen for å se om symtomene kan bedres. 

Legemiddler brukes vanligvis ikke for å behandle sykdomen. Vanligvis blir det gitt råd om å endre på livsstilen for å se om symtomene kan bedres. Dette er en håpløs situasjon. De aller fleste med Ibs har alerede på dette stadiet prøvd å spise så sundt som overhode mulig, uten resultater

Neste steg blir blir anbefaling av probiotiske tilskudd og en lav foodmap diett. Dessverre vil en slik diett for mange ikke være løsningen. mange vil merke bedring etter overgangen til lav foodmap, men i de fleste tilfeller er dette bare midlertidig. Grunne er at du bare fjerner symtomene, men ikke behandler selve årsaken bak problemen. 

Går det ann og behandle IBS Naturlig?

Selv om forskere ikke har et klart svar på verken hva IBS kommer av eller hvordan behandle det, finnes det håp. Jeg har selv en historie med en 6 års kamp mot sykdomen. Du kan lese alt om det her.. 

1.Unngå vanlig allergier og mat som skaper inflammasjon.

Selv om det vil være litt forskjellig fra person til person på hva de reagerer på, kan det være lurt og fjerne visse ting fra dietten. 

IBS En usunlig sykdomm

Kanskje det vanskligste 

IBS eller IBD?

DEL

Gratis nyhetsbrev 

Vårt mål er å vise deg naturlige metoder for å gjenopprette din helse. Vi tro at om du gir kroppen de riktige byggeklossen, vil du bygge opp din styrke og vitalitet til det nivået kroppen din virkelig er ment for.